To oznacza, że w ciągu roku z odwiertu Grabówka-12 można się spodziewać 7,6-9,5 mln m sześc. gazu. FX Energy ocenia, że przychody netto z tego tytułu wyniosą około 500 tys. dolarów rocznie.

Spółka poinformowała również, że w późniejszym terminie zamierza uruchomić wydobycie z dwóch innych odwiertów na polu Grabówka.. FX Energy jest wyłącznym właścicielem zlokalizowanego w zachodniej Polsce pola, wchodzącego w skład bloku koncesyjnego 287. Nabywcą gazu z pola Grabówka będzie firma PL Energia. Gaz będzie przez nią kupowany po stałej cenie 56,7 dolarów za 1 metr sześcienny.