Dokładna wartość umowy to 4 705 869 EUR, co stanowi równowartość 19 371 tys. zł. Kary za niewykonanie umowy to 10% jej wartości.