Formuła ta ustala cenę gazu w oparciu o średnią cenę ropy i produktów ropopochodnych z ostatnich 9 miesięcy.

W 2008 r. Gazprom Export dostarczył do Polski ponad 7 mld m3 gazu. Uzgodnienia polskiej i rosyjskiej spółki w zakresie kolejnych dostaw surowca do Polski mają wejść w życie po podpisaniu przez Rzeczpospolitą Polską i Federację Rosyjską odpowiednich dokumentów na szczeblu rządowym.