Zakłada się, że dzienne wydobycie osiągnie 50 mln m3 gazu. Operator przewiduje użycie czterech platform wydobywczych.