PERN poinformował, że podpisze trzy niezależne umowy, gdyż budowa całego odcinka rurociągu Zawady-Orzechowo została podzielona na trzy etapy, obejmujące wykonanie po około 20 km magistrali.

Prezes Soszyński zapowiedział, że inwestycja zakończy się w 2012 r., co oznaczać będzie zamknięcie całości budowy tzw. III nitki odcinka wschodniego rurociągu "Przyjaźń", prowadzącego z bazy magazynowej PERN w Adamowie przy granicy z
Białorusią do Płocka.

Budowa ropociągu DN 800 o długości 239 km rozpoczęła się w 2002 r., a łączny koszt całej inwestycji szacowany jest na 1 mld zł.. Spółka Skarbu Państwa eksploatuje łącznie 2 600 km rurociagów, w tym około 700 km rurociągów przesyłających gotowe paliwa.