Transakcja pomoże amerykańskiemu gigantowi wzmocnić swoją pozycję na rynku gazu, które to paliwo jest uważane przez koncern za najbardziej perspektywiczne. XTO jest jedną z wiodących firm w obszarze niekonwencjonalnego pozyskiwania gazu, w tym zwłaszcza ze złóż w skałach łupkowych (shale gas), których ogromne zasoby stwierdzono w Ameryce Północnej. Transakcja zdanie szefa EM zwiększy zasoby surowcowe firmy o około 10%.