W zapytaniu dotyczącym nieuregulowanych opłat względem spółki EuRoPol Gaz i tego, czy umorzy ona te należności i wycofa z sądu wnioski skierowane przeciw Gazpromowi, Szubski powiedział, że możliwe jest zawarcie ugody, jednak wcześniej należy pozyskać opinie renomowanych kancelarii prawnych.
 
Z wypowiedzi prezesa PGNiG wynika, że upusty cenowe, jakie uzyskaliśmy w zamian za rezygnację z należności za tranzyt gazu są o wiele większe, niż nieuregulowane zaległości Gazpromu, o jakich słychać w mediach. Z niższych cen PGNiG będzie korzystać przez pięć lat. Polska ma również możliwość renegocjacji ceny gazu, zawartej w kontrakcie. 
 
Wg Szubskiego EuRoPol Gaz otrzymał gwarancje wykorzystania pełnej mocy przesyłowej gazociągu jamajskiego do 2045 r. Wcześniej wskazywano na rok 2019 r. Dzięki temu EuRoPol Gaz ma zagwarantowane stałe przychody przez kolejne 35 lat przy zysku na poziomie 2% obrotów, co stanowi kwotę wyższą niż 20 mln zł rocznie.
 
Co się tyczy kwestii zmian w akcjonariacie EuRoPol Gazu, to do spółki Gas Trading wystosowana zostanie oferta wykupienia udziałów. Jeśli transakcja nie zostanie zaakceptowana, podjęte zostaną kroki sądowe, jednak będzie to ostateczność.