W komunikacie nie podano wielkości złoża ani możliwego tempa jego eksploatacji, ale podkreślono, że jest ono "tego charakteru, iż może przynieść nowe środki gospodarce emiratów i dać impuls wszystkim sektorom gospodarki lokalnej oraz przyczynić się do rozwoju Dubaju" podała PAP. Obecne zadłużenie Dubaju wynika z zaciągania ogromnych kredytów na finansowanie wielkich projektów. Jego wielkość szacuje się na 80-100 mld USD, ale niektórzy eksperci uważają, że może ono wynosić nawet 170 mld USD. Produkcja ropy naftowej stanowi obecnie zaledwie 4% PKB Dubaju, a jej zasoby mają się wyczerpać za 20 lat. Z tego też powodu gospodarka tego kraju opiera się na handlu i usługach.