Poruszona zostanie sprawa uzasadnienia odwołania naszych władz od decyzji Federalnego Urzędu Żeglugi i Hydrografii w Hamburgu, który wyraził zgodę na realizację inwestycji z pominięciem konieczności (wg strony polskiej) wkopania rury pod dno Morza Bałtyckiego w miejscu, w którym przebiega on na trasie toru wodnego w kierunku zespołu portów Szczecin - Świnoujście.

Polska obawia się, że jeśli rurociąg nie zostanie wkopany w morskie dno, w przyszłości niemożliwe stanie się wpływanie do naszych portów jednostek o większym zanurzeniu. Przyjmowanie większych niż obecnie jednostek będzie możliwe po rozbudowie portów, jednak, jeśli rura stanie na drodze do portów, tym samym zablokowana zostanie możliwość ich rozbudowy.