Złoże w rejonie Kutna według ostrożnych szacunków ocenia się na 100 mld m3 i ma takie same parametry, jak najbogatsze złoże występujące np. w Holandii i na Morzu Północnym.

Chociaż na razie nie można w 100% potwierdzić skali zasobów, to eksperci liczą na sukces. Jeśli złoże okaże się rzeczywiście tak bogate, oznaczać to będzie podwojenie zasobów gazu ziemnego w kraju, dziś szacowanych na 95,5 mld m3.

Obecne krajowe zapotrzebowanie na gaz ziemny wynosi około 14 mld m3 rocznie, ale zaledwie 4,2 mld m3 pochodzi z polskich złóż. Pozostałą część importujemy głównie z Rosji.

Operatorem koncesji na złożu w Kutnie jest FX Energy, natomiast PGNiG ma 50% udziałów.