Celem wykonania testów jest również potwierdzenie wydajności otworu, ocena ciśnienia złożowego oraz potwierdzenie jakości gazu. Analiza testów potrwa do końca roku. Złoże gazu ziemnego Komorze odkryto na początku sierpnia. Jest ono zlokalizowane w województwie wielkopolskim, powiecie wrzesińskim, gminie Pyzdry. Złoże zalega na głębokości około 3500 m w utworach piaszczystych czerwonego spągowca.

Gaz w złożu to gaz zaazotowany. Po wydobyciu trafi do sieci gazu zaazotowanego, która znajduje się w rejonie Grodziska Wielkopolskiego. W sąsiedztwie złoża Komorze w 2011 roku odkryto złoże Lisewo. Gaz ziemny z obu złóż zostanie zagospodarowany w 2013 roku. Powstanie tam kopalnia, na terenie której będzie realizowany proces obróbki gazu do parametrów handlowych i przygotowania go do przesyłu.

Udziałowcami inwestycji są PGNIG S.A. w Warszawie (51%) oraz FX Energy Poland Sp. z o.o. (49%). Prace eksploatacyjne na złożu prowadzi Oddział PGNiG w Zielonej Górze.