Kontrolerzy będą sprawdzać m.in. to, w jaki sposób przebiegają prace związane z szacowaniem zasobności złóż gazu łupkowego. Przyjrzą się też planom zagospodarowania gazu oraz realizacji zobowiązań koncesyjnych. Zbadana zostanie działalność organów administracji publicznej w zakresie nadzoru nad poszukiwaniem złóż i prac na nich prowadzonych.

Audyt rozpocznie się od spotkania z ekspertami reprezentującymi m.in. z Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Wyższy Urząd Górniczy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Wyniki kontroli będą znane za kilka miesięcy - wiosną przyszłego roku.