Niektóre ze zmian są oczywiste, bo dotyczą np. usunięcia przepisów, które obowiązywały wówczas, gdy spółka dzierżawiła gazociągi przesyłowe Gaz-Systemowi. Umowa dzierżawy właśnie wygasła, operator przejął rurociągi przesyłowe, a zatem zapisy w tym zakresie należy zmienić.

Wśród innych proponowanych zmian znajduje się np. to, by żaden akcjonariusz nie miał prawa do więcej niż 10% głosów bez względu na ilość posiadanych akcji spółki. Z ograniczenia tego będą zwolnieni akcjonariusze posiadający w dniu podjęcia uchwały ponad 10% głosów. Taki przywilej dotyczy więc tylko skarbu państwa, dysponującego 72,4%. Jako uzasadnienie takich zmian zarząd spółki podaje, że jest to związane „z misją spółki, którą jest zapewnienie niezawodnych i bezpiecznych dostaw gazu dla klientów, jest to sposób zabezpieczenia spółki przed tzw. wrogim przejęciem”. Wrogie przejęcie byłoby jednak możliwe wówczas, gdyby do państwa należała mniej niż połowa akcji. Takie podejście rodzi domniemanie o prywatyzacji spółki, a resort skarbu nie tłumaczy, dlaczego wprowadza ograniczenie głosów akcjonariuszy.