Szef resortu środowiska - Marcin Korolec przekazał wczoraj do kancelarii premiera ostateczną wersję projektu nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Projekt ten trafił też do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Resort finansów również przekazał swój projekt ustawy o tzw. specjalnym podatku węglowodorowym. Dzięki wprowadzeniu w życie nowego prawa poszukiwanie złóż gazu i ropy naftowej ma być znacznie prostsze proceduralnie i wpłynie na utworzenie stabilnych warunków do prowadzenia tego typu działalności. Założeniem nowego prawa jest również to, by w Polsce firmy mogły działać na zasadach konkurencyjnych względem państw unijnych.

Wśród nowych propozycji znajduje się m.in. zniesienie koncesji na poszukiwania złóż za pomocą metod geofizycznych niewymagających wierceń. Rozdzielone koncesje na rozpoznanie złóż za pomocą wierceń i na wydobycie gazu i ropy naftowej będzie łączyć jedna koncesja rozpoznawczo-wydobywcza. Koncesje będą rozdzielane na podstawie przetargów. Uproszczone mają być też procedury środowiskowe. Zrezygnowano natomiast z powołania odrębnego nadzoru geologicznego w ramach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, gdyż zostanie on wyodrębniony w strukturach Ministerstwa Środowiska. Resort finansów przewiduje specjalny podatek węglowodorowy od wartości wydobywanego gazu i ropy oraz od zysków z tej działalności. Takie podatki będą pobierane dopiero od 2020 r. Stawki tego podatku będą o 50% niższe w stosunku do złóż konwencjonalnych.