W dniu 5 sierpnia br. spółka AmeriGas Polska uzyskała zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie części gazowej koncernu BP, obejmującej segment butli z gazem i do instalacji zbiornikowych oraz hurtową sprzedaż gazu płynnego. Umowa pomiędzy obiema firmami zostanie podpisana 5 września.

Nie ujawniono wartości transakcji, ale jak wynika z szacunków, BP sprzedaje w naszym kraju 300 tys. ton LPG rocznie, co stanowi 14% polskiego rynku gazu płynnego (część ta warta jest około 1 mld zł). Polski rynek LPG został już właściwie podzielony pomiędzy kilka dużych firm i jest to prawdopodobnie ostatnia transakcja tego typu.