Złoże, znajdujące się na głębokości 700 m, odnaleziono w wyniku prac poszukiwawczo-rozpoznawczych prowadzonych w gminie Cieszanów (powiat lubaczowski). Badania przeprowadzone w otworze poszukiwawczym Nowe Sioło-1 wskazują na obecność kilku horyzontów gazonośnych.

To kolejne w ostatnim czasie odkrycie na Podkarpaciu. Z dużym powodzeniem stosujemy tam nowe metody poszukiwań – powiedział prezes PGNiG, Piotr Woźniak. Planujemy w tym rejonie jeszcze dwa otwory poszukiwawcze i dopiero wtedy będziemy mogli określić potencjał zasobowy. Pozwoli nam to także na opracowanie strategii zagospodarowania tych płytko zalegających horyzontów gazowych.


Jak informuje Polska Agencja Prasowa (PAP), nowe odkrycie leży na północ od złoża gazu ziemnego Lubaczów i na południowy-wschód od złoża gazu ziemnego Lubliniec–Cieszanów. PGNiG ma wyłączność na prowadzenie prac poszukiwawczo-rozpoznawczych – na łącznym obszarze 1,5 tys. km2.

Do poszukiwania nowych złóż gazu stosowane są przez spółkę metody sejsmiczne 3D. Pozwalają one na bardzo dokładne określenie budowy geologicznej potencjalnego obszaru zalegania złóż. Zdjęcie sejsmiczne wykonane na potrzeby tej eksploracji będzie największym tego typu w Europie, jak deklaruje spółka.

PGNiG, obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r., zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą, importem, magazynowaniem i dystrybucją gazu, a także świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

Przeczytaj także: Tani gaz w Polsce? Woźniak: trzeba mieć własne paliwo