Pozytywny wynik kolejnego odwiertu na Podkarpaciu potwierdza potencjał tego rejonu. Poszukiwania i eksploatacja złóż na terenie kraju są bardzo ważną częścią naszej działalności, również w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski – mówi prezes PGNiG Piotr Woźniak.

Odwiert Królewska Góra-1K w Budach Głogowskich ma 1350 m głębokości. Złoże znajduje się na koncesji Ropczyce-Bratkowice-Strzyżów, której PGNiG jest jedynym udziałowcem. Firma pod koniec 2019 r. zamierza ten odwiert włączyć do eksploatacji poprzez podłączenie do infrastruktury Ośrodka Zbioru Gazu Kupno.


O lokalizacji odwiertu poszukiwawczego Królewska Góra-1K zadecydowały dane uzyskane w trakcie badań prowadzonych metodą zdjęcia sejsmicznego 3D. To właśnie dzięki tego typu badaniom odkryto także nowe horyzonty gazowe w złożu Przemyśl (około 20 mld m3 zasobów wydobywalnych). Jak ważne to badania, świadczy fakt, że z wykonanych przed laty szacunkowych obliczeń wynikało, że zasobność złoża Przemyśl to 72 mld m3 gazu, z czego 65 mld m3 już wydobyto.

PGNiG zrealizowało w woj. podkarpackim trzy zdjęcia sejsmiczne 3D na obszarze o łącznej powierzchni ponad 2000 km3. Zebrane dane pozwalają lokalizować odwierty poszukiwawcze tam, gdzie szansa na uzyskanie pozytywnego wyniku jest największa. W tym roku PGNiG wykonało na Podkarpaciu już sześć otworów, z których uzyskało przemysłowe przypływy gazu – podsumowano.

PGNiG to lider rynku gazu ziemnego w Polsce. Zajmuje się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.

Przeczytaj także: PGNiG rozważa inwestycję w złoża śródziemnomorskie