Ukraina ukarała koncern za domniemane nadużywanie monopolistycznej pozycji na rynku usług tranzytu gazu przez ukraińskie rurociągi. Gazprom uznał decyzję komitetu za nieuzasadnioną i niesprawiedliwą. Jak oceniono, narusza ona też prawa rosyjskiego koncernu określone w umowie o wzajemnej ochronie inwestycji, zawartej między rządami Rosji i Ukrainy w 1998 r.


Gazprom zwrócił się o arbitraż na podstawie regulaminu arbitrażowego Komisji ONZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL). W wyniku postępowania podjęta ma być decyzja o wypłacie odszkodowania i zastosowaniu środków ochrony prawnej. Jak podkreślił koncern, będzie bronić swoich praw wszelkimi dostępnymi środkami w ramach mającego zastosowanie ustawodawstwa. Według AMKU Gazprom w latach 2009–2015 regularnie naruszał warunki kontraktu z ukraińskim Naftohazem i ignorował wszelkie wnioski o dostosowanie wielkości i wartości tranzytu gazu do ekonomicznie uzasadnionych wskaźników. Rosyjski koncern odrzucał te oskarżenia i czyni to nadal.

Do tej pory Ukraina wyegzekwowała od Gazpromu równowartość 3,8 mln USD, czyli więcej niż pierwotnie zasądził komitet, tj. 3,5 mld USD. Obecnie należna kwota, 6 mld USD, obejmuje grzywny. 

Przeczytaj także: Polska podpisała deklarację wodorową