Dotychczasowe doświadczenia PGNiG w poszukiwaniach ropy i gazu za granicą są bardzo dobre i przynoszą spółce konkretne korzyści. Zjednoczone Emiraty Arabskie to kolejny kraj, w którym będziemy rozwijać naszą działalność. To bardzo perspektywiczny rynek – powiedział Piotr Woźniak, prezes zarządu PGNiG S.A. Jak podaje OPEC, udokumentowane zasoby ropy naftowej wynoszą w ZEA 98 mld baryłek, a gazu ziemnego – ponad 6 bilionów m³.

Realizację prac zaplanowano na trzy dwuletnie okresy poszukiwawcze, z możliwością przedłużenia o kolejny dwuletni okres rozpoznawczy. Następnie przewidziano 30-letni okres produkcji. Po każdym z okresów poszukiwawczych PGNiG może też zrezygnować z udziałów w koncesji. 

Spółka będzie zobowiązane do zawarcia z Ras Al Khaimah Petroleum Authority porozumienia o poszukiwaniu i podziale produkcji (ang. Exploration and Production Sharing Agreement, EPSA) oraz wykonania prac poszukiwawczych.  

Grupa Kapitałowa PGNiG, prowadząca zagraniczną działalność poszukiwawczo-wydobywczą za granicą, w Norwegii obecna jest od ponad 11 lat i posiada udziały w 20 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych na szelfie Morza Północnego, na dwóch z nich pełni rolę operatora. Jeszcze dłużej, bo od ponad 20 lat, działa w Pakistanie.

Przeczytaj także: Irak zwiększy wydobycie gazu ziemnego