Prace w obrębie otworów kierunkowych Przemyśl-303K (Pikulice) oraz Przemyśl-299K (Łuczyce) będą realizowane ponad miesiąc. Następnie PGNiG chce w obu lokalizacjach wykonać kolejne odwierty. Odpowiedzialna za nie jest Exalo Drilling S.A. (spółka PGNiG), natomiast działania w ramach koncesji prowadzi Oddział Geologii i Eksploatacji spółki.

Chociaż PGNiG z powodzeniem realizuje strategię dywersyfikacji kierunków importu gazu ziemnego, zasoby krajowe to najpewniejsze i najbardziej opłacalne źródło surowców energetycznych. Gaz ziemny pozyskiwany w Przemyślu i okolicach ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i chcemy, aby tak pozostało także w przyszłości – mówi Piotr Woźniak, prezes spółki.

Zasoby złoża Przemyśl oszacowano na około 74 mld m³ gazu ziemnego. W ciągu ponad 60-letniej eksploatacji wydobyto już około 65 mld m³ surowca. Z tego względu złoże uznano za niemal wyczerpane. Jak jednak wyjaśnia PGNiG, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii poszukiwawczych i precyzyjnym analizom geologicznym, udało się zlokalizować nieeksploatowane dotąd horyzonty gazonośne. Ich udostępnienie ma pozwolić utrzymać wydobycie na obecnym poziomie. W sumie, w ciągu najbliższych lat, wydobycie gazu ziemnego w całym regionie ma wzrosnąć o 28% (do 1,75 mld m³/rok).

Przeczytaj także: PGNiG – trzy nowe koncesje w Norwegii