Zadłużenie netto Lotosu wyniosło na koniec ub.r. 1,9 mld zł – to o blisko 25% mniej niż rok wcześniej. Grupie udało się także osiągnąć najwyższą w historii wartość oczyszczonej EBITDA wg LIFO – 3,1 mld zł. Wzrósł także (o 5,7%) wolumen sprzedaży produktów, towarów i materiałów ropopochodnych. Średnie dzienne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego wyniosło 20,4 tys. boe/dzień – to potencjał na poziomie 1 mln ton ekwiwalentu ropy rocznie. Na koniec roku Lotos dysponował rezerwami ww. surowców w kategorii 2P na poziomie 89,8 mln boe. Zysk operacyjny w segmencie wydobywczym to ponad 1 mld zł.

Jeśli chodzi o segment produkcji i handlu, największy udział w sprzedaży miał olej napędowy (46,8% ogólnej sprzedaży), następnie benzyny (14,2% udziału) oraz produkty ciężkie (powyżej 10%). Na rynku krajowym spółka sprzedała 8 609 tys. ton, natomiast na rynek eksportowy wprowadziła 3080 tys. ton produktów.

495 stacji sieci Lotos w całym kraju osiągnęło wspólnie 7-procentowy wzrost sprzedaży detalicznej. Wprowadzenie niedziel niehandlowych podniosło także wyniki sprzedaży sklepowej, która wzrosła w stosunku do 2017 r. o 18%.

Grupa Lotos to jeden z najważniejszych dla polskiej gospodarki koncernów paliwowych. Wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Jest właścicielem lub współwłaścicielem 36 koncesji morskich i 11 koncesji lądowych oraz właścicielem jednej z najnowocześniejszych w Europie rafinerii, zlokalizowanej w Gdańsku. Oprócz tego firma  produkuje asfalt drogowy, oleje silnikowe oraz smary do samochodów, samolotów, pociągów i statków, zajmuje się także przewozami kolejowymi.

W 2019 r. Grupa Lotos kończy realizację projektu EFRA. Do końca maja br. status RFSU uzyskać ma instalacja opóźnionego koksowania (najważniejszy element projektu). W najbliższych planach spółki jest budowa instalacji do oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz dwóch punktów tankowania wodoru (projekt Pure H2). Lotos chce też czterokrotnie powiększyć liczbę elektrycznych ładowarek na stacjach sieci Lotos – do końca 2020 r. powstać ma kolejnych 38 punktów.

Przeczytaj także: PKN Orlen przejmie Grupę Lotos