• Zasoby trzech nowych ścian wydobywczych oszacowano na 2 mln ton surowca
  • Ich zdolność produkcyjna to 10-13 tys. ton węgla kamiennego na dobę
  • Po rozpoczęciu eksploatacji nowych ścian w zakładach górniczych (ZG) działa łącznie pięć ścian wydobywczych.

Wielkość zasobów w trzech nowych ścianach wydobywczych szacujemy na ponad 2 mln ton. To pokłady o dobrych parametrach jakościowych – mówi Tomasz Cudny, prezes Taurona Wydobycie.

Na program inwestycyjny realizowany w latach 2016–2020 górniczej spółki Grupy Tauron Polska Energia przeznaczono 1,3 mld zł. Tegoroczne nakłady wyniosą 300 mln zł.

Do 2023 r. ma osiągnąć pełnię możliwości szyb Grzegorz w ZG Sobieski, którego głębokość wyniesie 870 m. Inwestycja umożliwi wydobycie z nowych pokładów węgla.


W ZG Janina pogłębiono szyb Janina VI, trwa też budowa poziomu 800 m, a kluczowy etap prac na powierzchni już został zamknięty. Wykonano tu najwyżej położony poziom technologiczny wieży szybowej. Kopalnia uzyska dostęp do zasobów węgla energetycznego wysokiej jakości.

W ZG Brzeszcze zrewitalizowano już ponad 2 tys. m wyrobisk wentylacyjnych i wydrążono blisko 2,5 tys. m wyrobisk inwestycyjnych, zmodernizowano także stację odmetanowania i zakład przeróbki węgla.

W Jaworznie zostanie w tym roku uruchomiony kompleks technologiczny umożliwiający produkcję lepszych jakościowo paliw węglowych m.in. do produkcji ekologicznych produktów grzewczych.

Przeczytaj także: W kopalni Budryk ruszył kombajn urabiająco-kotwiący. Pierwszy taki w Polsce