• W Płocku ma powstać infrastruktura tankowania wodoru
  • Orlen produkuje 45 ton tego surowca na godzinę
  • Wodorowe paliwo jest alternatywą dla transportu publicznego

Planowane działania mają doprowadzić do stworzenia w mieście infrastruktury tankowania wodoru dla pojazdów komunikacji miejskiej oraz usług publicznych.

Projekt wpisuje się w strategię rozwoju paliw alternatywnych w transporcie. Grupa wytwarza około 45 ton wodoru na godzinę, przy czym większość wykorzystuje w produkcji. Firma buduje instalację doczyszczania wodoru i planuje wejść z tym paliwem na rynek w 2021 r.

Płocki koncern pracuje też nad technologiami magazynowania, transportowania i dystrybuowania wodoru. Współpraca z miastem pomoże w tych działaniach.

Znaczenie napędów konwencjonalnych w transporcie będzie się zmniejszać, dlatego nasza strategia przewiduje również rozwój paliw alternatywnych. Wodór, z uwagi na możliwy zasięg i dużą masę, którą jest w stanie napędzać, jest paliwem szczególnie perspektywicznym w kontekście transportu publicznego. Porozumienie z Płockiem jest kolejnym krokiem, który przybliża nas do komercyjnego wdrożenia tej technologii w Polsce – komentuje Józef Węgrecki, członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych.


W 2019 r. spółka podpisała podobne listy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz firmą PESA Bydgoszcz. Planuje porozumienia z kolejnymi samorządami.

Zgodnie z wprowadzanymi regulacjami, samorządy będą zobowiązane do konsekwentnego zwiększania udziału pojazdów zeroemisyjnych we flocie realizującej usługi publiczne. Paliwa wodorowe w Polsce aktualnie znajdują się przede wszystkim w fazie testowej, jednak po wdrożeniu rozwiązań technicznych i legislacyjnych będą stanowiły istotne uzupełnienie miksu energetycznego w transporcie ciężkim – czytamy w komunikacie.

Przeczytaj także: Pesa z Orlenem chcą skonstruować wodorowy pojazd szynowy