• Termin wypowiedzenia umów to 31 grudnia 2022 r.
  • Przyczyny rezygnacji to zmiana paliwa w elektrociepłowniach i wzrost efektywności energetycznej
  • Umowę na dostawy węgla z PGG wypowiedział też koncern Tauron Polska Energia

Umowy indywidualne

Umowy dotyczą sprzedaży węgla do celów energetycznych pochodzącego z kopalń należących do PGG. Ilości paliwa określono w indywidualnych umowach spółek Grupy Azoty w jednolite warunki handlowe dla Odbiorców.

Przyczyny rezygnacji

Jak poinformowano w giełdowym raporcie bieżącym powodem wypowiedzenia umów jest ograniczenie odbiorów węgla od 2022 r. przez odbiorców.

Wynika to ze zmiany systemu produkcji ciepła i energii z miału energetycznego na system zasilany innym paliwem, planowanymi inwestycjami w elektrociepłowniach ukierunkowanych na zmianę paliwa i poprawę ich sprawności, a także poprawą efektywności energetycznej w procesach technologicznych skutkujących mniejszym zużyciem ciepła.


24-miesięczne wypowiedzenie

Jak czytamy w komunikacie, wszystkie podmioty Grupy złożyły oświadczenia o wypowiedzeniu umów z zachowaniem 24 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym upłynie termin wypowiedzenia, tj. 31 grudnia 2022 r.

Według Grupy Azoty wypowiedzenie umów nie zakłóci działalności operacyjnej. Brak wypowiedzenia umów skutkowałoby nadmiernymi trudnościami w odbiorach miału energetycznego i negatywnymi skutkami finansowymi wynikających z dalszej realizacji umów – czytamy w komunikacie.

Intencja dalszej współpracy

Wyrażono intencję kontynuowania długoterminowej współpracy na wspólnie określonych, nowych warunkach, dostosowanych do potrzeb ilościowych zużycia węgla przez odbiorców i bieżących warunków rynkowych.

Poinformowano też, że powołano zespoły negocjacyjne prowadzące prace mające na celu osiągnięcia porozumienia w zakresie przyszłych wzajemnych relacji handlowych.

Problemy PGG

PGG jest głównym dostawcą miału energetycznego dla spółek Grupy. W 2020 r. szacowana wartość dostaw tego surowca wyniesie około 187,2 mln zł netto. Tegoroczna strata PGG wyniesie około 2 mld zł.

Wcześniej umowę z PGG o sprzedaży węgla ze skutkiem na 30 czerwca 2021 r. wypowiedział koncern Tauron Polska Energia S.A. Energetyczna spółka dodała zastrzeżenie, że gdyby 6-miesięczny okres wypowiedzenia okazał się nieskuteczny, ostateczne zakończenie umowy dojdzie do skutku 31 grudnia 2022 r. (PGG takiego oczekuje, uznając że półroczne wypowiedzenie nie jest skuteczne).

W przyszłym roku górnicza grupa zamknie dwie kopalnie: wstrzymane zostanie wydobycie w ruchu Pokój kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej, a kopalnia Wujek zostanie połączona z kopalnią Murcki-Staszic.

Przeczytaj także: Gaz-System odstępuje od umowy z Rafako, a spółka się nie zgadza