• Po instalacji nowej linii zdolność przetwarzania odpadów wyniesie 180 tys. ton rocznie
  • Uruchomienie drugiej linii technologicznej zaplanowano na grudzień 2023 r.
  • Otwarty w 2018 r. zakład przygotowano na nową inwestycję

Dodatkowe 80 tys. ton odpadów rocznie

Spalarnia odpadów, czyli instalacja termicznego przetwarzania z odzyskiem energii została uruchomiona pod koniec 2018 r. Działa na terenie Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie. Już od początku zaplanowano ją jako dwie linie technologiczne o łącznej zdolności przetwarzania 180 tys. ton odpadów rocznie. Budynek z rozwiązaniami komunikacyjnymi i instalacjami pomocniczymi zaprojektowano tak, by włączyć w system przetwarzania drugą linię.


Wkrótce przetarg

Już działająca linia ma wydajność około 100 tys. ton rocznie. Druga będzie przetwarzać w tym samym czasie 80 tys. ton. Trwają przygotowania do przetargu, który wyłoni wykonawcę generalnego zadania. Wstępny harmonogram zakłada, że przedsięwzięcie w fazę realizacyjną wejdzie na początku listopada 2021 r., a eksploatacja rozpocznie się w grudniu 2023 r.

Elektryczność i ciepło ze śmieci

Po rozbudowie ITPOE będzie nadal przetwarzać odpady komunalne oraz odzyskiwać z nich energię elektryczną i ciepło dla mieszkańców Rzeszowa przyłączonych do miejskiego systemu ciepłowniczego. Już istniejąca instalacja doprowadziła do ograniczenia składowania odpadów komunalnych – można je przetwarzać na cele energetyczne. Dzięki spalaniu śmieci redukuje się także ilość węgla kamiennego zużywanego do produkcji ciepła. Dzięki temu ograniczono też emisję tlenków siarki, azotu oraz pyłów do atmosfery.

W stronę gospodarki obiegu zamkniętego

Dzięki budowie II linii technologicznej w ITPOE zwiększy się jej wydajność. Po zakończeniu inwestycji w 2023 r. będziemy w stanie przetwarzać w sumie do 180 tys. ton odpadów rocznie. Odzyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej z odpadów poprawia efektywność lokalnego systemu gospodarowania odpadami i doskonale wpisuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego – powiedział Paweł Majewski, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie.

Przeczytaj także: Postój remontowy rafinerii Lotosu. 85 wykonawców