Prace mają dotyczyć m.in. transportu CO2 rurociągami z zakładów przemysłowych do miejsc magazynowania. Jak twierdzą strony zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych jest szansą na zachowanie konkurencyjności w branżach, m.in. nawozowej, hutniczej i cementowej. Stanowi także istotny element dążenia do osiągniecia neutralności klimatycznej.

W liście intencyjnym przewidziano współpracę w koordynacji działań dotyczących m.in. opracowania i realizacji rozwiązań technicznych, umożliwiających efektywne wdrażanie w Polsce technologii wychwytywania, przesyłu i magazynowania dwutlenku węgla. Zostaną zdefiniowane zasady prowadzenia tego rodzaju działalności. W przyszłości mają być stworzone warunki do transportu rurociągami CO2 z miejsc jego produkcji i wychwytu do miejsc magazynowania.

Przeczytaj także: PSG szykuje się na przesyłanie wodoru