Byłoby to możliwe po zbudowaniu gazociągowego łącznika między Polską a czeskim systemem przesyłowym i Nabucco.
Stanisław Rychlicki, przewodniczący rady nadzorczej PGNiG, twierdzi, że przedstawiona przez Mitscheka propozycja będzie brana pod uwagę.

Zdania ekspertów na temat budowy łącznika są podzielone. Część uważa, że każda propozycja połączenia naszego systemu z europejskim jest dobra. Inni sądzą, że doprowadzenie w ten sposób gazu do naszego kraju jest mało realne.

Tymczasem Dirk von Ameln, jeden z dyrektorów rosyjsko-niemieckiego konsorcjum Nord Stream, ponawia w wypowiedzi dla "Parkietu" propozycję budowy łącznika pomiędzy polskim Wybrzeżem a Gazociągiem Północnym. Eksperci uważają jednak, że należy ją odrzucić.