Certyfikat dla gazociągu Biernatki–Legnica potwierdza technologiczną gotowość infrastruktury PSG do procesu zazielenienia sieci gazowych. Może przesyłać gaz ziemny z domieszką wodoru gazociągami stalowymi. Wcześniej otrzymała Świadectwo Oceny Technicznej potwierdzający taką możliwość dla gazociągu wykonanym z polietylenu relacji Jelenia Góra–Piechowice.

W ramach oceny opracowano wymagania dla stosowanych materiałów oraz technologii spawania wykorzystywanej podczas budowy gazociągu. Jak informuje PSG, zrealizowane prace obejmowały analizę dokumentacji jakościowej wyrobów, przeprowadzenie niezbędnych badań, ocenę ich wyników, jak również ocenę technologii budowy oraz jakości wykonanych robót. W efekcie spółka może przesyłać mieszanki gazu ziemnego z dodatkiem do 20% wodoru.

Program zainicjowano w lipcu 2023 r. Obejmuje on trzy zadania. Dwa już zakończono, przystosowując infrastrukturę do obecności wodoru. Trwają prace przy gazociągu średniego ciśnienia Stanowice–Iwiny. Wszystkie inwestycje realizowane są na Dolnym Śląsku przez spółkę GAZ.

Dostosowanie sieci stalowej do przesyłu wodoru było dużym wyzwaniem. Stalowe rury są szczególnie trudne do zabezpieczenia przed korozją wywoływaną przez wodór, jednak dzięki zaawansowanej technologii i zespołowi inżynierów, udało nam się znaleźć skuteczne rozwiązania – powiedział Karol Papiernik, prezes spółki GAZ.

Przeczytaj także: Kraków. Ruszy budowa gazociągu Wężerów–Przewóz o długości 44 km