Petrolinvest ogłosił, iż firma McDaniel & Associates Consultants Ltd. sporządziła raport z oceny dodatkowych zasobów w rejonie Szyrak na obszarze Kontraktu OTG, na podstawie przeprowadzonych w ostatnich miesiącach badań sejsmicznych.

Dzięki tym dodatkowym, wydobywalnym zasobom perspektywicznym dla kontraktu OTG na poziomie 302,25 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, wszystkie zasoby perspektywiczne dla kontraktu OTG, podane w obu raportach firmy, wynoszą 1,269 mld baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.

Pośredni udział spółki w kontrakcie OTG wynosi obecnie 50 proc., natomiast po zrealizowaniu umów inwestycyjnych z inwestorami z Kazachstanu, zwiększy się do 98,27 proc.
Zakończenie umów inwestycyjnych, o jakich mowa oznaczać będzie, iż łączne wydobywalne zasoby perspektywiczne spółki wyniosą 1,344 mld baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.