W okresie od stycznia do lipca br. kopalnie wydobyły 49,4 mln ton węgla, co stanowi o 2,6 mln ton mniej niż w roku ubiegłym a tym samym zapasy węgla są mniejsze o około 20 proc. niż rok temu. PSE Operator w pewnym momencie stanie przed dylematem, jak prowadzić system elektroenergetyczny, bo jeśli zapasy spadają w niektórych elektrowniach do poziomu siedmiu dni, to zimą nie jesteśmy w stanie doprowadzić do odbioru takich ilości węgla, który by zabezpieczył pracę elektrowni - mówi Stefania Kasprzyk, prezes PSE Operator, operatora krajowego systemu przesyłowego.

Ważną rolę odgrywa tu też kwestia dostępności taboru kolejowego czy możliwości przeładunkowych na przykład portów morskich. Według resortu gospodarki w  tym roku import węgla może sięgnąć 8 mln ton (w roku ubiegłym było to 6 mln ton) a port w Świnoujściu, mający największe możliwości przeładunkowe węgla, może w 2009 r. przyjąć tylko około 4 mln ton.

Kompania Węglowa, będąca największą polską firmą górniczą, która w około 50 proc. zaopatruje krajową energetykę, nie daje nadziei na wzrost wydobycia w 2009 r.