W marcu tego roku Pol-Aqua podpisała z Grupą Lotos umowę o wartości 39,5 mln zł mającą na celu budowę rurociągu na terenie Gdańska, jaki połączy Rafinerię LOTOS z instalacjami paliwowymi na obszarze Portu Północnego.

Mostostal Pomorze (również spółka z grupy Pol-Aqua) w ramach Programu 10+ wykonuje trzy zbiorniki magazynowe ropy naftowej o pojemności 32 tys. m3 każdy oraz instalację odzysku siarkowodoru.