Ropa naftowa zdrożała na giełdach paliw z powodu prognoz, iż ostatnie cięcia stóp procentowych w USA, Chinach i Indiach będą miały wpływ na wzrost gospodarczy i większe zapotrzebowanie na paliwa.

W Indiach bank centralny obniżył wczoraj swoją benchmarkową stopę procentową po raz drugi w ciągu 2 tygodni. 29 października chiński bank centralny obniżył stopy o 27 pkt bazowych. Również obniżone zostały stopy funduszy federalnych o 50 pkt bazowych do 1% przez amerykańską Rezerwę Federalną.

Najbliższe, grudniowe posiedzenie OPEC może spowodować kolejne obniżenie limitów dostaw ropy. Już w październiku zadecydowano o zmniejszeniu dostaw ropy od 1 listopada o 1,5 mln baryłek dziennie.