Piotr Litwa to ekspert z zakresu górnictwa i geologii, doktor nauk technicznych. W latach  2008-2014 był już prezesem Wyższego Urzędu Górniczego. Potem, w latach 2014-2015, pełnił funkcję wojewody śląskiego. Od 2019 r. rektor Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Posiada stopień generalnego dyrektora górnictwa.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych sprawują nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych. Przy czym warto pamiętać, że 1 września 2023 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Pgg) oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zmiany oznaczają m.in., że wszystkie nowo drążone tunele objęte mają zostać nadzorem urzędów górniczych. Tym samym prace tunelowe należy traktować jako roboty górnicze.

Przeczytaj także: Wszystkie budowane tunele pod nadzorem górników