Dotychczas udało nam się spełnić warunek, który określał, że do końca 2005 r. w 674 aglomeracjach, które wytwarzają 69 % zanieczyszczeń w ściekach mają być oczyszczalnie. Na koniec 2006 r. wymogi dyrektywy były spełnione w 883 aglomeracjach. Uzyskano również redukcję zanieczyszczeń w 70%.
W tym kalendarium kolejnym terminem jest koniec 2010 r. Do tego czasu największe aglomeracje mają spełniać unijne wymogi Do tego czasu ścieki muszą być oczyszczane w 1069 miastach. Równocześnie ma być redukowane 86% zanieczyszczeń znajdujących się w ściekach.
Do końca 2013 r. wymogi unijne ma spełnić następne 90 miejscowości, a redukcja zanieczyszczeń ma być na poziomie 91%.
Do końca 2015 r. wszystkie miejscowości określone unijną dyrektywa mają być wyposażone w oczyszczalnie.
W roku 2003 został uchwalony Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który miał się przyczynić do spełnienia unijnych warunków. Dzięki jego realizacji mamy uzyskać 75% zmniejszenie zanieczyszczeń azotu i fosforu w ściekach komunalnych.
Program ten będzie obecnie aktualizowany.