Agencja nadała również przewidywany rating długoterminowy w walucie krajowej na poziomie ‘BBB-‘ (potrójne B z minusem) dla drugiej serii obligacji w wysokości 380 mln zł (84 mln euro). Obie serie obligacji emitowane są w ramach programu (600 mln zł) emisji obligacji przychodowych zabezpieczonych, który spółka zamierza wykorzystać do współfinansowania znacznego programu inwestycyjnego w wysokości miliarda zł. MWiK jest właścicielem i operatorem sieci wodociągów i kanalizacji dla Miasta Bydgoszczy.

Jednocześnie Fitch wyraża zaniepokojenie opóźnieniami w realizacji programu inwestycyjnego MWiK oraz znaczącym wzrostem całkowitych kosztów programu z pierwotnie szacowanych 202 mln euro do 284,5 mln euro. Presja wzrostu kosztów programu zwiększyła się poprzez znaczne wahania kursów walutowych w ostatnich miesiącach. Ryzyko niedostatecznej ilości środków finansowych na realizację inwestycji zostało częściowo zmniejszone poprzez fakt, że 90% całkowitych kosztów projektu zostało pokryte przez rozstrzygnięte przetargi budowlane.