W celu poprawy realizacji zadań inwestycyjnych ważna jest tzw. społeczna konsultacja, przeprowadzana przez przedstawicieli Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej szczególnie z zainteresowanymi, czyli przedstawicielami gmin. Na nie spada ciężar sfinansowania budowy lub modernizacji kanalizacji i oczyszczalni przy niewielkim udziale środków z narodowego i regionalnych FOŚiGW, a w następnie kosztów utrzymania.

Jeszcze przed akcesją do UE, w ciągu 20 lat, zbudowano w Polsce oczyszczalnie, które wyłapują ponad 90 ścieków komunalnych i prawie 100% przemysłowych. Okazuje się, że ścieki poddawane są tylko nieznacznej formie oczyszczania, często bez biologicznego oczyszczenia. To powoduje, że Polska nadal nie spełnia norm redukcji związków azotanów i fosforanów ze źródeł komunalnych i zakładów spożywczych. W traktacie akcesyjnym zobowiązała się do pełnego oczyszczania, począwszy z początkiem 2016 r. zanieczyszczeń biodegradowalnych pochodzących z miast. Do tego czasu w systemy zbierania i oczyszczania ścieków powinno zostać wyposażonych blisko 90% większych skupisk ludzkich w kraju, co w języku urzędowym UE nazywane jest aglomeracją. Gminy chętnie wpisywały się na listę Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK), gdyż mogły ubiegać się o wsparcie z funduszy środowiskowych. W 2003 r. łączny koszt realizacji KPOŚK oszacowano na 35 mld zł, w 2005 r. - na 42 mld zł, a dziś na ponad 72 mld zł, ponieważ znacznie zmieniły się pozycje kosztów oraz rozszerzono zadania - czytamy w portalu Wnp.pl.

Sprawa dotyczy racjonalnie przeprowadzonych cięć przeprowadzanych na zasadzie samodzielnych decyzji gmin lub związków międzygminnych. Z informacji KZGW wynika, że w pełni należy zrealizować zaplanowane inwestycje w 458 aglomeracjach liczących ponad 15 tys. RLM oraz w 198 aglomeracjach o 10-15 tys. RLM (pełne oczyszczanie biologiczne ścieków). Dzięki temu do 2015 r.90% zrzucanych w ściekach ładunków biologicznych i 75% ładunków azotanów i fosforanów zostanie zredukowanych.
Do proponowanej redukcji przeznaczone są więc zadania zapisane przez 979 aglomeracji liczących 2-10 tys. RLM - informuje portal Wnp.pl.