Na Lubelszczyźnie z samego tylko programu regionalnego, tzw. ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego), wydano blisko 800 mln zł. Za te pieniądze zrealizowano 1029 projektów. Wybudowano i zmodernizowano ponad 308 kilometrów dróg, stworzono lub unowocześniono ok. 345 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej. Zakupiono także ponad 1800 sztuk nowoczesnego sprzętu medycznego i dydaktycznego.

Wśród innych gmin Lubelszczyzny dobrze wykorzystujących unijne euro znalazły się Janów Lubelski oraz Puławy. W ubiegłym roku te samorządy znalazły się na drugim i czwartym miejscu w rankingu małych gmin najaktywniej korzystających z europejskich pieniędzy. Janów Lubelski zrealizował siedem inwestycji, na które dostał w sumie 19,5 mln zł. Były to m.in. rewitalizacja historycznego centrum miasta i infrastruktura drogowa osie-dla Wschód. Puławy przeprowadziły 13 przedsięwzięć (modernizacja dróg, komputeryzacja biblioteki miejskiej), na które z UE popłynęło 11 mln zł.

Lubelszczyzna korzystała nie tylko z ZPORR, ale także z innych programów. Obwodnicę Puław wybudowano częściowo za pieniądze z programu Transport. W ramach Interregu realizowano inicjatywy mające na celu pogłębianie współpracy społeczności lokalnych żyjących w euroregionie Bug. Znalazły się też fundusze dla przedsiębiorstw. Na Lubelszczyznę już płyną kolejne pieniądze. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dostaniemy 1,15 mld euro, a z programu Rozwój Polski Wschodniej - 508 mln euro. Do tego dochodzą inne programy, z których fundusze są dzielone centralnie, m.in. Infrastruktura i Środowisko.