Opracowany i przyjęty do realizacji projekt zminimalizował wpływ robót na środowisko - nie obniżono poziomu wody gruntowej, a zastosowane nowoczesne maszyny do mikrotunelowania nie pozostawiły w gruncie żadnych szkodliwych substancji. Do tej pory Spółka wybudowała 6,5 kilometrowy odcinek kanalizacji, przy czym 5 km to odcinek biegnący w mikrotunelu, z którego 140 m biegnie poniżej dna Kanału Żerańskiego. Prace projektowe rozpoczęły się w 2005 roku, natomiast realizacja inwestycji trwała od wiosny 2008 roku. Wartość projektu wraz z pompownią wyniosła ponad 46 mln zł. "Mikrotunel na terenie gminy Białołęka jest największą tego typu inwestycją zrealizowaną w latach 2008-2009 w Polsce i prawdopodobnie także w Europie.

Jej realizacja była przedmiotem analiz w prasie fachowej, jako przykład optymalnego doboru technologii i materiałów do panujących warunków gruntowych i terenowych. Pomimo złożoności projektu oraz wysokiej trudności technicznej i organizacyjnej, zrealizowaliśmy ten projekt zgodnie z planem i z zachowaniem wysokich standardów. Kanalizacja jest już gotowa do uruchomienia. Czekamy obecnie na przejęcie przez MPWiK, po którym mieszkańcy osiedla Miasteczko Regaty oraz północno-wschodniej Białołęki będą mogli zostać podłączeni do kanalizacji." - powiedział Jacek Orkisz, Dyrektor Pionu Inwestycji w Dom Development.