Po podsumowaniu akcji wiemy już, iż w przeciągu roku trwania akcji przyłączonych do sieci zostało około 130 nowych posesji – wyjaśnia Prezes Zarządu Józef Natonek – Mamy także nadzieję, że dzięki akcji zwróciliśmy uwagę mieszkańców na fakt, że kanalizacja bezpośrednio przyczynia się do polepszenia jakości życia oraz środowiska naturalnego, a także na to, że korzystanie z kanalizacji jest znacznie ekonomiczniejsze od regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych. Liczymy także na to, że akcja wywołała żywiołową dyskusję wśród mieszkańców i niebawem znajdzie ona pozytywne przełożenie w rzeczywistości – dodaje.