Według danych Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Program) ponad miliard ludzi, czyli około 1/6 światowej populacji, nie ma dostępu do wody pitnej, a ponad 2 miliardy nie ma dostępu do urządzeń sanitarnych. Jeżeli obecny trend zużycia wody utrzyma się, do roku 2025 ponad dwie trzecie światowej populacji nie będzie miało wystarczającego dostępu do czystej wody. Już dzisiaj 11% populacji Europy zmaga się z problemami powstałymi na skutek niedostatku czystej wody. W Europie ilość wody ponownie wykorzystanej stanowi jedynie 2,4% ilości wody uzdatnionej w oczyszczalniach ścieków.

Dzisiejsza technologia jest w stanie zapewnić wsparcie dla procesów odzyskiwania wody, ale dla osiągnięcia długofalowego sukcesu, konieczne są zmiany w światowej polityce. Odbywający się 22 marca Światowy Dzień Wody to dobra okazja, aby rozpocząć działania w kierunku szerokiego wykorzystania technologii odzyskiwania czystej wody, które mogą okazać się kluczowym czynnikiem w procesie rozwiązywania problemów związanych z jej niedostatkiem.

Światowy Dzień Wody został ustanowiony podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju (UNCED), w gudniu 1992 r. w Rio de Janeiro, w Brazylii. W 2004 r. podczas 58. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, lata 2005-2015 ogłoszono Międzynarodową Dekadą \"Woda dla Życia”.