Zdaniem hydrologów w tej sytuacji powinniśmy starać się ją zatrzymywać, przede wszystkim budując zbiorniki retencyjne. Obecnie magazynujemy tylko 6 proc. płynącej wody, a powinniśmy, tak jak inni około 15 proc. Jeśli już je planujemy to koncentrujemy się na budowie dużych i drogich zbiorników retencyjnych, gdy tymczasem potrzeba nam więcej mniejszych wykonywanych według tańszych technologii. Jeśli chodzi o prace melioracyjne, to powinny one w większym stopniu polegać na zatrzymywaniu wody niż na osuszaniu.

Naukowcy podkreślają także konieczność oszczędzania wody. Woda słodka to tylko 2,5 proc. zasobów naszej planety. Jeszcze mniej jest wody pitnej - tylko 0,1 proc. Cała reszta to słone wody mórz i oceanów.