W wyniku zobowiązań, jakie Polska przyjęła wstępując do Unii Europejskiej, nasz kraj zobowiązał się do spełnienia wielu wymogów w zakresie ochrony środowiska. M.in. chodziło o realizowanie stopniowo, w podziale na odpowiednie okresy, kolejnych etapów związanych z oczyszczaniem ścieków. W ramach pieniędzy przydzielonych z budżetu unijnego na lata 2004 – 2006 wspomniane wyżej inwestycje miały zakończyć się do końca tego roku. Już od wielu miesięcy wiadomo, że taki scenariusz jest nierealny, a inwestorzy czynili starania, by zyskać dodatkowy czas na dokończenie zadań. Teraz komisja Europejska ma wątpliwości, czy zasadne było przesunięcie części prac w czasie, a tym samym przesunięcie dotacji. Zastosowany zabieg tzw. fazowania, polegający na rozłożeniu zadań dofinansowanych z UE na dwie części teraz może okazać się zgubny. Chciano, by niezakończone prace można było sfinansować z budżetu przydzielonego na lata 2007-2013. Finansowanie zadań zakończonych wcześniej miało pochodzić z Funduszu Spójności na okres 2004-2006. O ile wcześniej KE zgodziła się na taki zabieg, potem zmieniła zdanie i teraz wyraża swoje niezadowolenie z podzielenia inwestycji na dwie części, bo równocześnie nie podzielono też dotacji.

Inwestorzy zaistniałą sytuację tłumaczą tym, że wzrosły ceny materiałów i prac budowlanych, a tym samym wcześniejsze szacunkowe budżety okazały się zbyt skromne. Jeśli teraz część pieniędzy zostanie zabrana, inwestorzy będą mieć problemy z dokończeniem prac, bo w ich budżetach nie ma na to pieniędzy. Problemy będą też mieć wykonawcy, ponieważ zleceniodawcy nie będą mieć pieniędzy na wypłaty czy zakończenie prac w ramach podpisanych kontraktów.

Na razie jednak resort rozwoju regionalnego mówi, że KE ma zastrzeżenia co do fazowania projektów, jednak sprawa nie jest przesądzona. Należy uzupełnić wymagana dokumentację i poczekać na odpowiedź z Brukseli.

Więcej na temat zobowiązań Polski w zakresie oczyszczania ścieków w artykułach:

Fundusz Spójności a Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Wdrażanie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – postępy i opóźnienia