Jednym z poważniejszych problemów w zarządzaniu zasobami wodnymi jest częste zakładanie najgorszego możliwego scenariusza. Jest to opinia Casey’a Browna z International Research Institute of Climate and Society. “Klimat zawsze się zmieniał, błędem jest zakładanie, że teraz warunki klimatyczne są pewnego rodzaju ideałem, a przyszłość jest w czarnych barwach” – dodał Casey na jednej z prezentacji podczas sympozjum. Wiele systemów zaopatrywania w wodę zaprojektowanych jest tak, aby były przygotowane na suszę stulecia. Co więcej nie tyle przygotowane, co wręcz działające w takich warunkach.

Naukowcy dysponują obecnie zaawansowanymi metodami przewidywania np. rocznych opadów co pozwala z dużym prawdopodobieństwem założyć brak suszy w danym roku. W związku z tym można odpowiednio prowadzić zarządzanie zasobami wodnymi, urządzeniami systemu wodociągowo-kanalizacyjnego.

Holandia jest krajem, który szczególnie musi się dostosować do zmian klimatycznych, które oznaczają np. występowanie nagłych obfitych opadów deszczu. Przy podnoszącym się poziomie morza oznacza to problem z pozbyciem się nadmiaru wody – duża część powierzchni Holandii leży poniżej poziomu morza.

Firma Waternet, która dostarcza wody dla ponad miliona mieszkańców części aglomeracji Amsterdamu wprowadza już pewien plan dostosowywania się do zmian klimatycznych. Pracownicy firmy poszukują obecnie terenów, które mogą być zalane w przypadku nadmiaru wody. Dotyczyć ma to nawet niektórych parkingów dla samochodów. Ponadto na szerszą skalę ma być wprowadzone gromadzenie deszczówki z dachów biurowców i budynków użyteczności publicznej.