Do sierpnia ma potrwać projektowanie nowej, wielkiej Czajki. To bardzo krótki termin (dla porównania - projektanci mostu Północnego mają wykonać swoją pracę w dziewięć miesięcy). Na wrzesień konsorcjum planuje złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Prawomocny dokument chce mieć już w listopadzie.

Gdy już budowa będzie mogła się zacząć (plan Warbudu mówi o listopadzie tego roku), na wolnych terenach oczyszczalni konsorcjum postawi obiekty, które zastąpią Czajkę i przejmą ścieki dziś do niej kierowane. Stara oczyszczalnia zostanie rozebrana i zacznie się budowa kolejnych urządzeń. W sumie trzeba będzie postawić 117 nowych obiektów o kubaturze 1,3 mln m sześc. Powstanie m.in. dziesięć ogromnych reaktorów biologicznych o rozmiarach boiska piłkarskiego (101 na 54 m), osadniki o średnicy 50 m i komory fermentacyjne o wysokości 28 m. Do tego kolejne 12 obiektów czeka modernizacja. Trzeba będzie zbudować 7 km dróg i 45 km rurociągów.

Tak ogromny plac budowy może być uciążliwy. Wykonawca zapewnia jednak, że zrobi wszystko, aby uciążliwości zmniejszyć. - Węzły betoniarskie będą nowoczesne, w pełni szczelne i bezpyłowe - zapowiada dyrektor Marjański. - Będziemy potrzebować ok. 15 tys. ton elementów zbrojenia, ale nie będziemy instalować na terenie Czajki całej wielkiej fabryki zbrojenia. Przywieziemy gotowe elementy. Nowa Czajka, której żywotność obliczono na 40 lat, będzie słono kosztować miejskie wodociągi. Jeszcze dwa lata temu szacowana na mniej więcej 200 mln euro budowa, obliczana potem na 365 mln euro pochłonie w sumie 200 mln euro i 1,15 mld zł. Unia Europejska dołoży 125 mln euro. To wystarczy zaledwie na ok. 30 proc. kosztów inwestycji, a nie jak planowano, w momencie przyznania dotacji ponad dwa lata temu - na 62,5 proc.

Czajka to część wielkich inwestycji w oczyszczanie ścieków w Warszawie. W piątek MPWiK otworzy oferty na budowę spalarni osadów ściekowych. Na przełomie marca i kwietnia zamierza ogłosić przetarg na kolektory do Czajki po praskiej stronie Wisły, a kilka miesięcy później - na kolektor, który poprowadzi ścieki z lewego brzegu pod dnem rzeki. Spółka ma wciąż kłopot z rozstrzygnięciem, czy poprowadzić go na północ, czy na południe od projektowanego mostu Północnego. Zgłosiła za to kolektor do modyfikowanej listy obiektów strategicznych Euro 2012 (które będą mogły skorzystać z szybkiej ścieżki administracyjnej).