Jak poinformował wicemarszałek małopolski, Leszek Zegzda, około 30 proc. gmin na terenie Małopolski nie może wystartować w konkursie o unijne dotacje na budowę oczyszczalni ścieków. O pieniądze z Unii mogą się ubiegać tylko te gminy, które są wpisane w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W tym dokumencie są wymienione wszystkie planowane przez samorządy inwestycje, które muszą być zrealizowane, by Polska nie płaciła kar za niespełnienie unijnych wymogów środowiska.

Program, stworzony w 2003 roku, ostatni raz był zmieniany dwa lata później. Natomiast gminy, które tworzyły na potrzeby inwestycji tzw. aglomeracje, zmieniały swoje plany. To spowodowało, że program zdezaktualizował się i pokazuje mapę inwestycji sprzed trzech lat. W wyniku braku aktualizacji programu samorządy nie będą mogły złożyć wniosku o uzyskanie dotacji na budowę oczyszczalni ścieków w konkursie, który w Małopolsce już się rozpoczął.