Przemysł uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków w znacznym stopniu podlega regulacjom prawnym i charakteryzuje się dużym zaangażowaniem producentów urządzeń w proces tworzenia prawa ochrony środowiska. To właśnie przepisy, dyrektywy mają ogromne znaczenie na rynku uzdatniania wody. W związku z ich stopniowym zaostrzaniem stale zwiększa się zapotrzebowanie na urządzenia i infrastrukturę uzdatniania wody. Największymi odbiorcami technologii uzdatniania wody są przedsiębiorstwa komunalne oraz prywatne przedsiębiorstwa dostarczające wodę. W krajach rozwiniętych rozwój rynku napędzany jest głównie zaostrzającym się prawem ochrony środowiska, podczas gdy w biedniejszych państwach - ogólnym rozwojem infrastruktury dostarczania wody.

USA są największym na świecie rynkiem urządzeń uzdatniania wody. Jego wartość jest szacowana na 6,3 mld dol. w 2007 roku (na podst. Global Industry Analysts, Inc). Europa to drugi największy rynek, na trzecim miejscu eksperci umiejscowili Azję. Razem te trzy największe rynki stanowią 68 proc. światowego zapotrzebowania na rozwiązania z dziedziny uzdatniania wody. Spodziewany wzrost rynków kontynentalnych oraz regionalnych jest na poziomie 3 – 11 proc. CAGR (średnia roczna stopa wzrostu). Jeśli chodzi o komunalny rynek uzdatniania wody to spodziewany wzrost jest na poziomie 6 proc., natomiast inwestycje prywatne oraz komercyjne czeka wzrost o 5 - 5,5 proc.

Ważnym klientem producentów systemów uzdatniania wody jest przemysł – w 2010 r. rynek ten wart będzie 11 mld dol. Cechą charakterystyczną rynku uzdatniania wody jest jego duże rozproszenie i obecność wielu regionalnych liderów oraz kilku międzynarodowych gigantów.