Najnowsze analiza Frost & Sullivan pt. „Badanie rynku oczyszczania wody i ścieków w Polsce” wskazuje, że dochód na tym rynku w roku 2006 wyniósł 344 milionów USD i przewiduje, że w roku 2013 wzrośnie on do 639,1 miliona USD.

“Sektor oczyszczania wody i ścieków w Polsce jest w fazie dużego rozwoju dzięki silnej gospodarce, która z kolei napędza rozwój sektora przemysłowego” – zauważa analityk Frost & Sullivan, Jenny Lieu. „Konieczność stosowania dyrektyw unijnych, która obliguje do działania samorządy lokalne oraz sektor przemysłowy do utrzymywania jakości, oraz napływ znacznych środków unijnych przeznaczonych na finansowanie rozwoju rynku oczyszczania wody i ścieków w Polsce, także wpływają pozytywnie na ekspansję tego sektora.”

Oczyszczanie ścieków jest najbardziej rozwijającym się i najbardziej dochodowym segmentem na rynku oczyszczania wody i ścieków w Polsce. Silny przemysł i dyrektywy UE wpływają na rozwój technologii rynku oczyszczania pierwotnego (mechanicznego), wtórnego (biologicznego) oraz trzeciorzędnego (najbardziej zaawansowanego – usunięcia składników pokarmowych i dezynfekcji), a także usuwania osadów. Oczekuje się, że ten trend utrzyma się przez dłuższy czas.

Technologie oczyszczania wody także wykazują tendencje rozwoju. Najbardziej rozwijającym się rynkiem jest rynek technologii membran, do czego przyczynia się stała ekspansja sektorów przemysłowego i produkcyjnego oraz ich wymogi dotyczące zaawansowanych rozwiązań oczyszczania wody,

Duża, ale rozdrobniona konkurencja wymusza obniżanie kosztów wyposażenia, i jednocześnie zawężanie marginesu zysku. Ponadto, brak wsparcia dla projektów publiczno-prywatnych powstrzymuje rozwój firm, które chciałyby zwiększyć swój udział w rynku komunalnym.

Firmy zagraniczne wchodzące na polski rynek oczyszczania wody i ścieków, które są nieprzygotowane na specyficzne wymogi definiujące ten rynek, mogą napotkać na różne trudności. Jedną z metod, która pozwoli na ich przezwyciężenie może być zawarcie spółki lub przynajmniej nawiązanie współpracy z lokalną, dobrze prosperującą firmą.