W ciągu najbliższych dwóch lat tysiące łodzian będzie miało dostęp do kanalizacji. Miasto doprowadzi rurę tylko do studzienki przy posesji, czyli metr za krawężnik. Za przyłączenie do budynku mieszkańcy muszą zapłacić sami. Wielu rodzin na to nie stać, bo koszt podłączenia kanalizacji do budynku to od 5 tys. do 12 tys. zł. Wszystko zależy od tego, jak daleko trzeba pociągnąć rury i jak głęboko kopać.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Bank Ochrony Środowiska stworzyli uproszczony kredyt dla chętnych. Wszyscy, którzy skorzystają ze specjalnego kredytu, mogą liczyć na dopłaty do odsetek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki nim rzeczywisty koszt kredytu wyniesie poniżej 3,5 proc. rocznie. Bank udzieli kredytu na 70 proc. wartości inwestycji. Co najmniej 30 proc. musi być wkładu własnego.

Łódzka Spółka Infrastrukturalna, która realizuje budowę sieci wodociągowej, za darmo wydaje mapy do celów projektowych, które zazwyczaj kosztują od 600 do 1000 zł. Na ich podstawie można zrobić projekty indywidualne. W Łodzi ponad 1,5 tys. budynków wciąż nie jest podłączonych do kanalizacji. Najpoważniejszą przyczyną jest brak pieniędzy. Tymczasem regulamin utrzymania czystości miasta informuje o konieczności podłączenia budynku do kanalizacji w ciągu dwóch lat od jego wybudowania.