Według niego, spółka złożyła też samodzielne oferty na ok. 3 mld zł, które także powinny przynieść jakieś podpisane kontrakty. Pol-Aqua w ramach konsorcjów stara się o takie kontrakty jak budowa drugiego odcinka metra o wartości 3,0-4,5 mld zł (z udziałem spółki na poziomie 22%), budowę kolektorów w oczyszczalni Czajka, jako liderem z 60-proc. udziałem.

W jakimś konsorcjum na pewno wystartujemy na budowę stadionu narodowego w Warszawie - zadeklarował prezes, który liczy też na to, że firma w przyszłości będzie budowała spalarnie odpadów przy oczyszczalniach. - Powinniśmy wybudować 8-10 takich spalarni, o wartości 30-120 mln euro każda - zapewnił. Jego zdaniem, udział Pol-Aquy w takich przedsięwzięciach wynosiłby 70-75%, a reszta wartości kontraktu należałaby do dostawców.

W piątek prezes podtrzymał też prognozę. - Absolutnie nie widzimy żadnych obaw [dotyczących realizacji] prognozy. Chcemy zbliżyć się do 1,5 mld zł sprzedaży w 2008 roku - powiedział. Pol-Aqua prognozuje na 2008 rok zwiększenie zysku netto do 100,12 mln zł przy wzroście przychodów do 1.420,88, mln zł.Według nieaudytowanych danych, Pol-Aqua zanotowała w 2007 roku 55,8 mln zł zysku netto oraz 700,1 mln zł przychodów ze sprzedaży.