Wnioski do konkursu ogłoszonego dzisiaj przez Ministerstwo Środowiska, można składać od 1 sierpnia do 1 września br. do Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To instytucje, które zajmują się obsługą unijnych aplikacji na projekty z gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadami. Do ich zadań należy m.in. przekazywanie środków unijnych, rozliczanie i nadzorowanie realizacji inwestycji oraz udzielanie niskooprocentowanych pożyczek.

Czy nadążamy za unijnymi normami zagospodarowania odpadów i ochrony wód? Niestety, jak dotąd nienajlepiej wypełniamy te zobowiązania. Do polskich oczyszczalni spływają ścieki od 57 proc. mieszkańców. W przodujących krajach UE takie zakłady pracują aż dla 80 do 90 proc. obywateli. Nie tylko w tej dziedzinie mamy zapóźnienia. Problemy są także z właściwym poziomem utylizacji odpadów oraz ich recyklingiem. Bierność w tych dziedzinach może nas sporo kosztować. Jeżeli nie zdążymy z wypełnieniem unijnych zobowiązań, to grożą nam za to dotkliwe kary finansowe. Widmo tych kar rozprasza jednak zasobny unijny program.

Kolejne samorządowe wnioski mają szanse w nowych konkursach do Programu Infrastruktura i Środowisko, które w tym roku będą jeszcze ogłaszane w wrześniu i grudniu. W pierwszym konkursowym rozdaniu, ogłoszonym przez Ministerstwo Środowiska w kwietniu br, wystartowało aż 96 wniosków.

Polska na realizację Programu Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013 otrzyma ok. 27,9 mld euro. Z tej kwoty na inwestycje w ochronie środowiska przeznaczone będzie ok. 5 mld euro.